گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

  گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

ما در این گام فهرستی از تمامی کسانی که به آنها خسارت زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از آنها شدیم.

 

ما در گام های قبلی لیست نواقص خود را هر روز صبح قبل از شروع فعالیت های روزانه مرور می کنیم. و در گام هفتم آماده برطرف کردن آنها هستیم.ما می دانیم که لیست نواقص ما سال های زیادی با ما بوده است و ما با استفاده کردن از آنها به خود و بسیاری از انسان های دیگر خسارت وارد کرده ایم. ما مسلما در این راه به خود مان هم خسارت های زیادی وارد کرده ایم که در این قدم نام خود را نیز باید به این فهرست بیافزاییم.

 

ما در قدم هشتم هیچ گونه عملکردی به غیر از نوشتن لیست افراد و تفکر در مورد آن نخواهیم داشت.

 

در گام هشتم ما نیت جبران خسارت را داریم ولی هیچ گونه حرکتی در این راستا انجام نخواهیم داد. قصد و غرض از انجام این گام رهایی از حس گناه است که در اثر اعمال و تعاملات گذشته با افراد اطرافمان ایجاد شده است.

ما خسارت هایی از اشکال گوناگون مثل جسمی و فکری ،عاطفی و روحی و جنسی را در نظر می گیریم. ما میتوانیم برای تهیه این لیست از ترازنامه قدم چهارم نیز بهره ببریم.

ما در این گام باید حواسمان باشد که اجازه ندهیم بعضی از وابستگی ها مانند ترس، غرور، خودخواهی، ناصادقی و یا قضاوت مانع تهیه لیست ما شود. ما در گام چهارم به بعضی از خاطرات خود دست یافتیم که درموردشان مرتکب خطا و خسارت شده بودیم. حال ما با کمک خداوند و با وجدانی آگاه اسامی این افراد را روی کاغذ می آوریم.

ما وقتی که در این قدم دست به اقدام می زنیم و شروع به نوشتن می کنیم گاهی افکارمان ما را تحت ناثیر قرار می دهد که مثلا تو چطور می خواهی فلان خسارت را جبران کنی و یا فلان مبلغ را جور کنی و باز گردانی و یا چه طور موضوعی را که سال ها پنهان کرده ای را می خواهی باز گو کنی و جبران خسارت نمایی.

در این جا یادآور می شوم که جبران خسارت را ما باید در گام نهم انجام دهیم و آن هم راهکارهای مخصوص خود را دارد. چون ما کمی عجول هستیم فکر می کنیم که با نوشتن نام اشخاص همین الان باید به فکر جبران خسارت باشیم.

در این قدم ما از نوشتن نام اشخاصی که به ما خسارت زده اند می گذریم، چون این اقدامی هست که آنها باید در مورد ما انجام دهند نه ما و هدف ما نوشتن فهرست دیگران نیست بلکه خودمان مهم هستیم.

 

بعضی مواقع ما خسارت هایی را به دیگران زده ایم که آن را جایگزین یک عمل نامناسب او قرار داده ایم و اینگونه خود را راضی کرده ایم که این خسارت را به خاطر فلان حرکت او انجام داده ام.

 

ما باید درک کنیم که می خواهیم ویرانی های گذشته خود را ترمیم کنیم، نه اینکه دیگران را مسئول خطاکاری هایشان بدانیم.

 

در مورد مصرف نیکوتین ما باید بدانیم که به خانواده و دوستان و آشنایان با بی ملاحظگی خسارت زده ایم.

ما می دانیم که دود سیگار بر روی آنها چه تاثیری داشته است و ما این خسارت را وارد کرده ایم.

ما پرده واقعی از دود را برای حفظ فاصله عاطفی بین خود و کسانی که در زندگی ما حضور داشتند به کار گرفتیم. به یاد داشته باشیم که سعی می کردیم آنها را مجبور به تحمل دود سیگار خود کنیم.

در این میان نباید که خود را فراموش کنیم. ما با تحمل دود سیگار و آتش آن به تن و بدن خود، لباس خود و سلامتی خود خسارت زده ایم.

ما با تحقیر خود به خاطر گرفتن یک نخ سیگار و یا کشیدن ته سیگار دیگران آسیب جدی به بدن و حیات خود وارد کرده ایم.

 

ما با تهیه این لیست احساس می کنیم که اعتماد به نفس پیدا کرده ایم و اندکی پیشرفت را در زندگی و مسیر جدید تمرین می کنیم.

 

ما با کار کردن این قدم ها احساس می کنیم که قدرت تازه ای برای برقراری ارتباط با هر کسی را که نمی توانستیم پیدا می کنیم. ما اکنون در میان مردم هستیم و از آنها خجالت نمی کشیم.

 

ما مرحله جدید و طولانی از سازندگی را در پیش رو داریم و از تجربه دیگر دوستانمان که این قدم ها را برداشته اند سود خواهیم برد و احساس تنهایی نخواهیم کرد و با تمام نیرو و اراده امان و با یاری گرفتن از خدای رحمان آماده می شویم تا گام نهم را به محکمی برداریم.

به امید موفقیت برای شما

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

 

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست؟

گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست؟

ما در گام هفتم از او می خواهیم که تمام کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند.

بعد از تسکین از اقرار به عجز و ناتوانی خود در برابر نیکوتین و بعد از کاوشی موشکافانه از ترازنامه اخلاقی، آنها را پذیرفتیم و از خداوند خواستیم تا کمبودهایمان را بر طرف سازد. خواستیم موانعی را که خودمان ساخته بودیم که ما را ترسان و غمگین و عاجز و ناتوان از اراده زندگی مان کرده بود  ما را از یک زندگی بدون استفاده از سیگار و نیکوتین  بهره مند سازد.

 ابتدا باید در این گام در مورد کلمه فروتنی کمی تفکر کنیم. بسیاری از ما برداشتمان از این کلمه کاملا غلط است.

واژه فروتنانه به معنی تحقیر کردن خودمان نیست بلکه معنی آن در جایگاه شایسته و مناسب خودمان باشیم است.

فروتنی کوچک بودن و تحقیر خودمان نیست ،بلکه خودمان را با عشق  پذیرفتن و پذیرش اصل وجودی خودمان است.

در این گام ما از کسی می خواهیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند که خود خالق ما هست. ما در قدم دوم و سوم با این نیروی برتر آشنا شدیم و او را مورد تایید و قبول خود قرار دادیم.

توجه داشته باشید که این فروتنی در برابر انسانهای دیگر نیست و ما در برابر افراد دیگر کوچکتر و یا بزرگتر نیستیم. بلکه این فروتنی فقط در برابر خدای رحمان است.

ما پذیرفتیم که فقط می توانیم در محدوده واقعی و انسانی خودمان باشیم، نه بیشتر و یا کمتر .

ما در گام چهارم لیست رنجش های خود را نوشتیم و در این قدم بعضی از نواقص خود را شناسایی کردیم. در گام پنجم خطاهایمان را لیست کردیم و به آنها اعتراف نمودیم و در گام ششم نواقص شخصیتی خود را لیست کردیم و آن ها را پذیرفتیم که مال خودمان است.

در حقیقت اینها الگوهای رفتاری ناکارآمد ما بود که زندگیمان را در عالم برزخ  و سرگردانی نگه داشته بود و ما را مجبور کرده بود که کاری را انجام دهیم که بعد از آن سالها پشیمان شویم .

ما اکنون در می یابیم که توسط بیماری مان هدایت و راه بری می شدیم. ما با ترس، دروغگویی، خشم، خودخواهی، خودمحوری، درگیری و … نتوانستیم از پس اداره زندگی خود برآییم. ما نیاز داریم که به جای این ابزارهای نا مناسب و به درد نخور ابزارهای مناسب دیگری را شناسایی و جایگزین آن ها بکنیم. میل و انتخاب شخصی مهم است و ما برای قبول کردن یک کمبود به جای یک نقص نیاز به یک حق انتخاب داریم. مثال ما پیش از این به جای جواب دادن مناسب به دیگر افراد در بعضی موارد صدای خود را بلند می کردیم و حال یاد می گیریم که با داشتن حق انتخاب چگونه می توانیم با دیگران با مهربانی رفتار کنیم.

پس خشم و کینه را نقص می نامیم و مهربانی و دوستی  کمبود های اخلاقی ما است که به کمک خداوند جایگزین می شود.

حق انتخاب هم به این دلیل است که ما باید خود متوجه شویم که می خواهیم چه بکنیم. ما با انتخاب خود مهربانی و دوستی را جایگزین خشم و نفرت می کنیم.

البته برای انجام این کار دوباره ترس هایی به سراغ ما می آید که فکر می کنیم ابزارهای جدید برای ما شاید ناکارآمد باشد.

ما شیوه ای جدید را برای این کار به شما پیشنهاد می کنیم. در اتاقی ساکت و تنها با صدایی بلند نواقص خود را بیان کنید تا خودتان بشنوید. ضمن گفتن روی آنها کمی تامل کنید. در طی روز و یا هنگام خوابیدن یکی یکی نواقص خودمان را به یاد می آوریم و این که چگونه می توانیم آنها را با ابزارهای مناسب دیگر جایگزین کنیم در ذهنمان مرور می کنیم. گاهی برای برطرف کردن نقص هایمان باید زانو بزنیم و مهم ادا کردن واژه هاست. ما با نصب کردن صورت لیست نواقص شخصیتی خود روی درب کمد و یا درب ورودی و یا هر جایی که دیده شود و با توجه کردن به آنها کمبودهای انتخابی خود را مرور می کنیم.

این در حقیقت باید جزوه کارهای هر روز ما باشد. ما همه این کار ها را بدون آوردن فشار روی خود انجام می دهیم.

ما باید بدانیم که این انتخاب ها یک روزه انجام نمی شود بلکه به مرور و شاید سالها به طول بکشد. ما قرار نیست که از خود یک قدیس را به نمایش بگذاریم.

ما با دعا کردن در این گام به خود کمک می کنیم.

پروردگارا من اکنون آماده هستم یک یک نقص های درونم را که سد راه خدمتگذاری به تو و هم دردانم است را به تو بسپارم تا قدرتی عطا بفرمایی که از این پس به خدمت تو کمر بندم.

این کار پیش از شروع فعالیت روزانه عالی عمل می کند. تفکر روی نواقص و کمبودهای اخلاقی آنقدر قوی است که وسوسه مصرف نیکوتین را از بین می برد. هنگامی که ما چند روزی را به نکشیدن نیکوتین فکر کنیم و بدانیم که ما به نیکوتین حساسیت داریم محدودیت های خود را می شناسیم و به مرور قدرت زیادی را در خود احساس خواهیم نمود.

قدم ششم در راستای ادامه قدم دوم می باشد که بدانیم ما سلامت عقل نداشتیم و قدم هفتم هم ادامه قدم سوم می باشد که زندگی و اراده و نواقص شخصیتی خود را به خداوند می سپاریم تا او ما را در این مسیر راهنمایی و کمک کند.

گفته می شود که نیکوتین بسیار مکار، عاجز کننده، قدرتمند و بردبار و صبور است. ما هرگز از این وابستگی شدید و این بیماری به صورت کامل رها و آزاد نمی شویم. با عمل به قدم هفتم از خداوند می خواهیم که ما را تنها نگذارد تا اسیر دشمن مکار خود نشویم.

با آرزوی بهبودی

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

 

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

ما در این گام آمادگی این را پیدا می‌کنیم که خداوند کلیه نواقص شخصیت ما را برطرف کند.

بسیاری از افراد با کار کردن این قدم‌ها و رسیدن به گام ششم به این باور می‌رسند که تا این مقطع از قدم ها برایشان بسیار سودمند بوده است. بسیاری از ما تغییرات اساسی را در زندگیمان احساس می کنیم و حس آزادی و رهایی را کاملا درک می کنیم.

گام ششم جزوه جدی ترین گامهای بهبودی می باشد، که می تواند باعث تحول و رشد ما شود .فقط لازم است که معنی این تحول و رشد در بهبودی را بدانیم.

ما در گام های چهار و پنج به زوایای پنهان و غیر قابل نفوذ درون خود آشنا شدیم و عمیقا با مشکلات خود رو در رو گشتیم.

ما در گام ششم با قدرت بخشیدن خود و دیگران آشنا می شویم و آنرا یاد می گیریم. گام ششم همه دلایل خوب و بد ما را مورد باز بینی و آزمایش قرار می دهد، همه انگیزه هایی را که برای رفتارمان داشتیم را یک به یک مورد توجه و شناسایی قرار می دهد.

ما در این گام آمادگی پیدا می کنیم که خداوند تمام نواقص شخصیتی ما را بر طرف کند، پس در ابتدا نیاز است که ما لیست آنها را تهیه نماییم تا بدانیم نیازمان چیست.

بعد از تهیه لیست متوجه می شویم که اکثر نواقص ما دو جانبه است و هر کدام از آنها دارای قدرتی زیاد برای آسیب رساندن به ما و دیگران است.

ما در اصل مشکل دیگری داریم که برای انجام هر کاری توجیه و بهانه می تراشیم.

ما در اصل در مرحله ای قرار داریم که جرات روبرو شدن با آن را داریم. این یعنی در اجرای گام ششم ما کارآمد شده ایم تا برای رفع نواقص شخصیتیمان تکلیف داشته باشم.

ما به محض درک اینکه لیست خودمان را تهیه کرده و خودمان را با همان نواقص شناخته شده قبول کردیم، خودمان را مجبور می کنیم که به دنبال ابزاری باشیم که خودمان خواهان آن هستیم و با تمایل آن را قبول کنیم. مثلا ما سال ها دروغ گفته ایم و به آن عادت پیدا کرده ایم. ما با دروغ گفتن توانایی زندگی سالم را از خود گرفته ایم. دروغ به هیچ درد ما نخورده بلکه مشکلاتی را نیز برای ما فراهم کرده است. ما برای رفع این نقیصه از خداوند کمک خواسته و می خواهیم به جای آن راستگویی را انتخاب کنیم.

با این که این کار دشوار است ولی با ایمان به خداوند می توانیم تجربه کنیم که می توان این کار را انجام داد. ما در زندگی گذشته خود محدودیت های زیادی داشتیم که نواقص ما به ما کمک می کرد که آنها را نادیده بگیریم و خودمان را ناجی بدانیم. ما در دنیا به طور خطرناکی ریسک کرده ایم. ما عدم کفایت را وقتی احساس کردیم که در کاری مداخله کردیم و نتوانستیم آن را به پایان برسانیم.

در گام ششم یاد میگیریم که چه چیز هایی ما را می ترساند.

ما اکنون آماده رهایی از این نواقص شخصیتی خود هستیم و با بکار گیری ابزارهای جدید و جایگزینی آنها با رفتارهای بیمار گونه خود خواهان رهایی از این نواقص هستیم. ما این رهایی را با همه لذایذش درک و احساس خواهیم کرد.

ما اکنون با سپردن اراده و زندگی مان به خداوند از او می خواهیم که به ما یاری دهد تا بتوانیم آماده باشیم که دست از نواقص شخصیتی مان برداشته و به جای آنها ابزارهایی بدهد که ما در ادامه مسیر بهبودی مان با رضایت قلبی زندگی جدیدمان را طی کنیم.

ما در گام ششم می آموزیم که بدون ترس می توانیم از یک برهه از زندگی خود به برهه دیگری نقل مکان کنیم. مثل سفر از یک نقطه تاریک به یک نقطه روشنایی.

ما آموزش می بینیم که در میان درد توقف نکنیم و با گذر کردن از آن، از زندگی کردن در امروز لذت ببریم.

اکنون به راستی با وجدانی پاک و آگاه برای کمک خواستن از خداوند اعلام آمادگی می کنیم.

با آرزوی بهبودی

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست