گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست؟

گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست؟

ما در گام هفتم از او می خواهیم که تمام کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند.

بعد از تسکین از اقرار به عجز و ناتوانی خود در برابر نیکوتین و بعد از کاوشی موشکافانه از ترازنامه اخلاقی، آنها را پذیرفتیم و از خداوند خواستیم تا کمبودهایمان را بر طرف سازد. خواستیم موانعی را که خودمان ساخته بودیم که ما را ترسان و غمگین و عاجز و ناتوان از اراده زندگی مان کرده بود  ما را از یک زندگی بدون استفاده از سیگار و نیکوتین  بهره مند سازد.

 ابتدا باید در این گام در مورد کلمه فروتنی کمی تفکر کنیم. بسیاری از ما برداشتمان از این کلمه کاملا غلط است.

واژه فروتنانه به معنی تحقیر کردن خودمان نیست بلکه معنی آن در جایگاه شایسته و مناسب خودمان باشیم است.

فروتنی کوچک بودن و تحقیر خودمان نیست ،بلکه خودمان را با عشق  پذیرفتن و پذیرش اصل وجودی خودمان است.

در این گام ما از کسی می خواهیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند که خود خالق ما هست. ما در قدم دوم و سوم با این نیروی برتر آشنا شدیم و او را مورد تایید و قبول خود قرار دادیم.

توجه داشته باشید که این فروتنی در برابر انسانهای دیگر نیست و ما در برابر افراد دیگر کوچکتر و یا بزرگتر نیستیم. بلکه این فروتنی فقط در برابر خدای رحمان است.

ما پذیرفتیم که فقط می توانیم در محدوده واقعی و انسانی خودمان باشیم، نه بیشتر و یا کمتر .

ما در گام چهارم لیست رنجش های خود را نوشتیم و در این قدم بعضی از نواقص خود را شناسایی کردیم. در گام پنجم خطاهایمان را لیست کردیم و به آنها اعتراف نمودیم و در گام ششم نواقص شخصیتی خود را لیست کردیم و آن ها را پذیرفتیم که مال خودمان است.

در حقیقت اینها الگوهای رفتاری ناکارآمد ما بود که زندگیمان را در عالم برزخ  و سرگردانی نگه داشته بود و ما را مجبور کرده بود که کاری را انجام دهیم که بعد از آن سالها پشیمان شویم .

ما اکنون در می یابیم که توسط بیماری مان هدایت و راه بری می شدیم. ما با ترس، دروغگویی، خشم، خودخواهی، خودمحوری، درگیری و … نتوانستیم از پس اداره زندگی خود برآییم. ما نیاز داریم که به جای این ابزارهای نا مناسب و به درد نخور ابزارهای مناسب دیگری را شناسایی و جایگزین آن ها بکنیم. میل و انتخاب شخصی مهم است و ما برای قبول کردن یک کمبود به جای یک نقص نیاز به یک حق انتخاب داریم. مثال ما پیش از این به جای جواب دادن مناسب به دیگر افراد در بعضی موارد صدای خود را بلند می کردیم و حال یاد می گیریم که با داشتن حق انتخاب چگونه می توانیم با دیگران با مهربانی رفتار کنیم.

پس خشم و کینه را نقص می نامیم و مهربانی و دوستی  کمبود های اخلاقی ما است که به کمک خداوند جایگزین می شود.

حق انتخاب هم به این دلیل است که ما باید خود متوجه شویم که می خواهیم چه بکنیم. ما با انتخاب خود مهربانی و دوستی را جایگزین خشم و نفرت می کنیم.

البته برای انجام این کار دوباره ترس هایی به سراغ ما می آید که فکر می کنیم ابزارهای جدید برای ما شاید ناکارآمد باشد.

ما شیوه ای جدید را برای این کار به شما پیشنهاد می کنیم. در اتاقی ساکت و تنها با صدایی بلند نواقص خود را بیان کنید تا خودتان بشنوید. ضمن گفتن روی آنها کمی تامل کنید. در طی روز و یا هنگام خوابیدن یکی یکی نواقص خودمان را به یاد می آوریم و این که چگونه می توانیم آنها را با ابزارهای مناسب دیگر جایگزین کنیم در ذهنمان مرور می کنیم. گاهی برای برطرف کردن نقص هایمان باید زانو بزنیم و مهم ادا کردن واژه هاست. ما با نصب کردن صورت لیست نواقص شخصیتی خود روی درب کمد و یا درب ورودی و یا هر جایی که دیده شود و با توجه کردن به آنها کمبودهای انتخابی خود را مرور می کنیم.

این در حقیقت باید جزوه کارهای هر روز ما باشد. ما همه این کار ها را بدون آوردن فشار روی خود انجام می دهیم.

ما باید بدانیم که این انتخاب ها یک روزه انجام نمی شود بلکه به مرور و شاید سالها به طول بکشد. ما قرار نیست که از خود یک قدیس را به نمایش بگذاریم.

ما با دعا کردن در این گام به خود کمک می کنیم.

پروردگارا من اکنون آماده هستم یک یک نقص های درونم را که سد راه خدمتگذاری به تو و هم دردانم است را به تو بسپارم تا قدرتی عطا بفرمایی که از این پس به خدمت تو کمر بندم.

این کار پیش از شروع فعالیت روزانه عالی عمل می کند. تفکر روی نواقص و کمبودهای اخلاقی آنقدر قوی است که وسوسه مصرف نیکوتین را از بین می برد. هنگامی که ما چند روزی را به نکشیدن نیکوتین فکر کنیم و بدانیم که ما به نیکوتین حساسیت داریم محدودیت های خود را می شناسیم و به مرور قدرت زیادی را در خود احساس خواهیم نمود.

قدم ششم در راستای ادامه قدم دوم می باشد که بدانیم ما سلامت عقل نداشتیم و قدم هفتم هم ادامه قدم سوم می باشد که زندگی و اراده و نواقص شخصیتی خود را به خداوند می سپاریم تا او ما را در این مسیر راهنمایی و کمک کند.

گفته می شود که نیکوتین بسیار مکار، عاجز کننده، قدرتمند و بردبار و صبور است. ما هرگز از این وابستگی شدید و این بیماری به صورت کامل رها و آزاد نمی شویم. با عمل به قدم هفتم از خداوند می خواهیم که ما را تنها نگذارد تا اسیر دشمن مکار خود نشویم.

با آرزوی بهبودی

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

 

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

ما در این گام آمادگی این را پیدا می‌کنیم که خداوند کلیه نواقص شخصیت ما را برطرف کند.

بسیاری از افراد با کار کردن این قدم‌ها و رسیدن به گام ششم به این باور می‌رسند که تا این مقطع از قدم ها برایشان بسیار سودمند بوده است. بسیاری از ما تغییرات اساسی را در زندگیمان احساس می کنیم و حس آزادی و رهایی را کاملا درک می کنیم.

گام ششم جزوه جدی ترین گامهای بهبودی می باشد، که می تواند باعث تحول و رشد ما شود .فقط لازم است که معنی این تحول و رشد در بهبودی را بدانیم.

ما در گام های چهار و پنج به زوایای پنهان و غیر قابل نفوذ درون خود آشنا شدیم و عمیقا با مشکلات خود رو در رو گشتیم.

ما در گام ششم با قدرت بخشیدن خود و دیگران آشنا می شویم و آنرا یاد می گیریم. گام ششم همه دلایل خوب و بد ما را مورد باز بینی و آزمایش قرار می دهد، همه انگیزه هایی را که برای رفتارمان داشتیم را یک به یک مورد توجه و شناسایی قرار می دهد.

ما در این گام آمادگی پیدا می کنیم که خداوند تمام نواقص شخصیتی ما را بر طرف کند، پس در ابتدا نیاز است که ما لیست آنها را تهیه نماییم تا بدانیم نیازمان چیست.

بعد از تهیه لیست متوجه می شویم که اکثر نواقص ما دو جانبه است و هر کدام از آنها دارای قدرتی زیاد برای آسیب رساندن به ما و دیگران است.

ما در اصل مشکل دیگری داریم که برای انجام هر کاری توجیه و بهانه می تراشیم.

ما در اصل در مرحله ای قرار داریم که جرات روبرو شدن با آن را داریم. این یعنی در اجرای گام ششم ما کارآمد شده ایم تا برای رفع نواقص شخصیتیمان تکلیف داشته باشم.

ما به محض درک اینکه لیست خودمان را تهیه کرده و خودمان را با همان نواقص شناخته شده قبول کردیم، خودمان را مجبور می کنیم که به دنبال ابزاری باشیم که خودمان خواهان آن هستیم و با تمایل آن را قبول کنیم. مثلا ما سال ها دروغ گفته ایم و به آن عادت پیدا کرده ایم. ما با دروغ گفتن توانایی زندگی سالم را از خود گرفته ایم. دروغ به هیچ درد ما نخورده بلکه مشکلاتی را نیز برای ما فراهم کرده است. ما برای رفع این نقیصه از خداوند کمک خواسته و می خواهیم به جای آن راستگویی را انتخاب کنیم.

با این که این کار دشوار است ولی با ایمان به خداوند می توانیم تجربه کنیم که می توان این کار را انجام داد. ما در زندگی گذشته خود محدودیت های زیادی داشتیم که نواقص ما به ما کمک می کرد که آنها را نادیده بگیریم و خودمان را ناجی بدانیم. ما در دنیا به طور خطرناکی ریسک کرده ایم. ما عدم کفایت را وقتی احساس کردیم که در کاری مداخله کردیم و نتوانستیم آن را به پایان برسانیم.

در گام ششم یاد میگیریم که چه چیز هایی ما را می ترساند.

ما اکنون آماده رهایی از این نواقص شخصیتی خود هستیم و با بکار گیری ابزارهای جدید و جایگزینی آنها با رفتارهای بیمار گونه خود خواهان رهایی از این نواقص هستیم. ما این رهایی را با همه لذایذش درک و احساس خواهیم کرد.

ما اکنون با سپردن اراده و زندگی مان به خداوند از او می خواهیم که به ما یاری دهد تا بتوانیم آماده باشیم که دست از نواقص شخصیتی مان برداشته و به جای آنها ابزارهایی بدهد که ما در ادامه مسیر بهبودی مان با رضایت قلبی زندگی جدیدمان را طی کنیم.

ما در گام ششم می آموزیم که بدون ترس می توانیم از یک برهه از زندگی خود به برهه دیگری نقل مکان کنیم. مثل سفر از یک نقطه تاریک به یک نقطه روشنایی.

ما آموزش می بینیم که در میان درد توقف نکنیم و با گذر کردن از آن، از زندگی کردن در امروز لذت ببریم.

اکنون به راستی با وجدانی پاک و آگاه برای کمک خواستن از خداوند اعلام آمادگی می کنیم.

با آرزوی بهبودی

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار

ما در این گام تصمیم می گیریم که چگونه خطاهایمان را به خداوند، به خود و یک انسان دیگر اقرار کنیم.

ما در گام قبل لیستی از ترازنامه خود که شامل رنجش ها و هرج و مرج ها و کینه ها بود را تهیه کرده ایم و آن را به صورت یک گزارش و بازنگری از گذشته خودمان برای خود آماده ساخته ایم.

در گام پنجم ما دقیقا تکلیفمان روشن می شود و ما از شر احساسات و رنجش های دردآور گذشته رها می شویم .در واقع قرار است که ما در این قدم خانه تکانی افکار قدیمی خود را داشته باشیم.

هدف این گام رها شدن از همه قید و بند ها و گرد و غبار های احساسات منفی و خود آزاری عذاب دهنده می باشد.

ما قرار است است که ابزارهای کهنه را با افکار و ابزارهای مثبت نو و جدید جایگزین کنیم و در این گام با کمک گرفتن از یک راهنمای کار بلد خود را از چنگال مرگبار نیکوتین و وابستگی های مختلف آزاد خواهیم کرد.

بعضی از ما فکر می کنیم که فقط نوشتن لیست کافی است در حالی که ما بسیاری از رنجش ها را در زیر یک فرش پنهان کرده ایم و تلاش هم نمی کنیم که آنها را به یاد آوریم ولی در باطن خود می دانیم که آنها وجود دارند.

بعضی از ما این را انکار می کنیم که این رنجش ها ی پنهان مانده می تواند در آینده به ما آسیب بزند.

وقتی که در این گام به خداوند که بر همه چیز آگاه است و همین طور به خود و یک انسان دیگر خطاهایمان را اقرار کردیم آنگاه احساس آرامش و سبک بالی می کنیم و خود را از گذشته سیاه رها می کنیم و آماده می شویم که با یک روشن بینی عمیق تر و آگاهانه تر به آینده زیبا چشم بدوزیم و امروزمان را نیز زیبا زندگی کنیم.

ما در این گام یاد می گیریم که چگونه خود را بیشتر دوست داشته باشیم و از غرور و کبر نیز پرهیز کنیم. ما دیگر خود را آزار و اذیت نمی کنیم و از تخریب خود دست بر می داریم.

در این گام چون قرار است که اسرار خود را به یک انسان دیگر بازگو کنیم انتخاب یک فرد صالح که در او خصوصیات امانت داری و خلوص و صفا و صراحت وجود داشته باشد بسیار مهم است.

هر کس را که انتخاب می کنید باید اطمینان ما را جلب کند. چون ما می خواهیم با صداقت کامل و با صراحت اعتراف کنیم.

در این گام سعی کنید که بی گدار به آب نزنید ،چون تنها اعتراف کردن کافی نیست و شخص مورد اعتماد ما باید لیست نواقص شخصیتی ما را تهیه کند و به ما کمک کند که به شخصیت غیر باور خودمان آشنا شویم. او به ما کمک می کند که متوجه شویم ما راجع به خودمان بی انصافانه قضاوت می کردیم.

یادآور می شوم که برداشتن این گام مهم ترین بخش از ۱۲ گام بهبودی است .

ما با اعتراف به خطا هایمان می پذیریم که آنها مال خودمان است و ما دیگر تمایل به انجام دوباره آنها نداریم.

شاد و پیروز باشید.

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

 

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست