گام یازدهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام یازدهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام یازدهم  در بهبودی از مصرف سیگار چیست

ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند به گونه ای که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

 بیماری ما با دود و خود محوری و خودخواهی ،ابرها و موانعی بین ما و خداوند به وجود آورده بود. ما قدرت دیدن و احساس وجود او را در زندگیمان احساس نمی کردیم.

در حقیقت بیماری وابستگی به هر چیزی، بیماری عدم حضور خداوند می باشد. ما به دلیل عدم حضور خداوند در زندگیمان به سمت و سوی نواقص شخصیتی و وابستگی ها رفتیم.

حالا که از وابستگی های مضر رها شده ایم خلاء معنوی ما عمیق تر گشته و هیچ چیز توانایی پر کردن این خلاء روحانی را ندارد الا رابطه معنوی با خدا.

ما در گذشته به دلیل مصرف سیگار و نیکوتین هر روز صدای گزگز و صدای زنگ نیکوتین در گوشمان و خونمان و سرمان و قدرت اراده کردن زندگیمان به دست این وابستگی را می دیدیم، کاملا اسارت خود را به صورت هر روز و نخ به نخ در سیگار و نیکوتین می دیدیم  و قدرت رهایی از دست این قدرت برتر ویرانگر را نداشتیم.

ما این گام را می توانیم به چند بخش کوچکتر تقسیم کنیم.

بخش اول این است که ما از طریق دعا و مراقبه به جستجو می پردازیم. هر انسانی با درک خودش مبنای دعا را کسب می کند. مهم این است که ما برای پر کردن خلاء روحانی خود مشکل داریم و باید یک راه درست و بجا را پیدا کنیم و خلاء روحانی خود را پر کنیم.

قدم یازدهم متذکر می شود که دعا ما را تحت تاثیر قرار می دهد ،پس دعایی می کنیم که این گونه باشد.

بخش دوم این گام این است که ما به دنبال ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند هستیم.

از همه مهم تر این است که این گام یک گام عملی دیگر است . برای بسیاری از ما این کار کمی مشکل بود ولی امکان پذیر شد و توانستیم با تمرین ابزارهای سودمندی را کسب کنیم که بعضی از آنها این چنین است:

  • برای برقراری ارتباط از خداوند کمک بخواهید.
  • هر کاری را به گونه ای انجام دهیم که گویی آن کار هدیه ای به خداوند است.
  • با تصویری از خداوند پیش بروید و آن را تقویت کنید.
  • تصویر ذهنی خود را دائم در ذهن خود مجسم کنید.
  • خود را به عنوان ابزاری در دست خداوند فرض کنید
  • ما بشر هستیم و خداوند ولی نعمت ماست.

بخش سوم این است که بدان گونه که او را درک می کنیم او را بپذیریم.

خداوند قدرت و نیروی برتریست که برای مرد و زن کار می کند و هیچ گونه قاعده ای برای این کار وجود ندارد.

برای درک خداوند هیچ عجله ای نیست .امروز کافی است تا ببینیم خداوند هم اکنون آن چیزی را که نیاز ما هست به ما داده است.

بخش چهارم این است که خواهان آگاهی از ارده او برای خود شدیم.

از کجا بدانیم که اراده خداوند برای ما چیست؟

در این مقطع ما می دانیم که صدمه زدن به خود و دیگران به واسطه مصرف نیکوتین نمی تواند مشیت و اراده خداوند باشد. خداوند خیر ما را می خواهد و مصرف سیگار و نیکوتین ما را از خداوند دور می کند .

اگر خود خواهی ها و خود محوری ها به آرامی محو شود و بگذاریم همه چیز سر جای خود قرار بگیرد به راحتی می توانیم اراده خداوند را در زندگی مان احساس کنیم.

در بخش بعد ما خواهان قدرت اجرایش شدیم.

قدرت اجرا را در مسیر اراده او به صورت راضی بودن و رضایت شکرگزاری، صبر، پذیرش، جرات، تعهد و داشتن مسئولیت مشاهده می کنیم و برخی همه این ها را جمع کرده و آن را ایمان می نامند.

ایمان یعنی پذیرش با چشمان باز و فهم و درک عاشقانه.بیماری ما به خداوند اجازه مداخله را در زندگی مان نمی دهد. ما اگر این اجازه را از بیماری گرفته و به خداوند تسلیم کنیم ما را به آرامش عمیق و جاودان رهبری خواهد کرد.

دوستدار شما : داریوش قاضی مرادی

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام دهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام دهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام دهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

ما در این گام به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه می دهیم و هر موقع که احساس کردیم مسیر را اشتباه می رویم سریعا به آن اقرار می کنیم.

ما در حقیقت با کار کردن، نه گام گذشته روی خود شناسی  و رهایی از مسائل گذشته متمرکز شدیم.

قدم دهم به ما کمک می کند که هر روز خودمان را بررسی کنیم. ما هر روز مجبور هستیم که برای امرار معاش و زندگی وارد اجتماع شده و در کنار مردم زندگی کنیم.

این رویه می تواند پیامد هایی داشته باشد که طی روز رنجش و یا صدمه ای به دیگران وارد کنیم و یا به ما زده شود.

لیست ترازنامه شخصی در قدم دهم به ما می گوید که ما این ترازنامه را باید هر روز برای خود تهیه کنیم و اگر در طی روز خسارتی به کسی وارد کردیم سریعا به فکر جبران آن باشیم و بتوانیم که این اصلاحات را در خود نهادینه نماییم.

این قدم به ما کمک می کند تا با خود و دیگران و خداوند صادق باشیم و رفتارهای ثابت و استوار را جایگزین رفتارهای تهاجمی و یا منفعلانه خود بکنیم.

قدم دهم دارای دو بعد است. اول اینکه اگر به کسی و یا خودمان صدمه زده باشیم سریع جبران خسارت کنیم، چون خسارت وارده حالمان را بد می کند.

دوم اینکه با گرفتن ترازنامه روزانه متوجه می شویم که امروز حالمان خوب بوده و روز خوبی را سپری کرده ایم.

بیماری مصرف نیکوتین ما رابطه مستقیمی با خودخواهی و خود محوری دارد که در بیشتر مواقع ما را دچار دردسر می نماید. قدم دهم ابزارهای مناسبی را در اختیار ما قرار می دهد که با این دو حالت آشنایی بیشتری پیدا کنیم .

ما در این قدم یاد می گیریم که چگونه با خود و دیگران با درستکاری، تواضع، فروتنی، عشق و ایثار رفتار کنیم.

کارکرد این قدم ما را در حالت خود هوشیار نگه می دارد تا هر روز از تاثیر اعمال و رفتارمان بر زندگی خود و اطرافیانمان آگاه باشیم.

صراحت و درستی و صداقت ارزش هایی هستند که ما باید هر روز آنها را در زندگی خود جاری سازیم و مسئولیت خودمان را در برابر کلیه رفتارهایمان بپذیریم.

این قدم ما را در جهت اصلاح خرابکاری های کوچک و بزرگ مان راهنمایی می کند. دیگر لازم نیست که برای اصلاح خرابکاری های خود آن را پشت گوش بیاندازیم تا به خود بگوییم که فعلا بماند تا فردا.

گاهی تنبلی و فرار از مسئولیت باعث می شود که ما این قدم را برنداریم. تایید طلبی که ما از خود سراغ داریم باعث می شود که ما خود را انسانی کامل بدانیم و نیازی در خود احساس نکنیم که به طرف رشد و تغییرات حرکت کنیم.

قدم دهم مجموعه ای از قدم چهار، پنج، شش، هفت، هشت و نه می باشد که به صورت سهل و آسانتری اجرا می شود و نتیجه آن هم فوری به دست می اید و می توانیم در همان لحظه به خطاهای خود اقرار کنیم و سهم خود را بپذیریم و برای جبران خسارت اقدام نماییم.

قدم دهم مانند یک چراغ راهنما برای ما می باشد که ما را در مسیر بهبودی قرار می دهد و ما با انجام این قدم در مسیر درستی قرار می گیریم.

به امید موفقیت برای شما

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

 

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 

ما در گام نهم تصمیم می گیریم که به طور مستقیم در هر جا که امکان این وجود داشت از افرادی که به آنها خسارت وارد کرده ایم جبران خسارت کنیم مگر در مواردی که امکان آن وجود نداشته باشد و یا بخواهد به آنها دوباره لطمه ای وارد کند.

در حقیقت فلسفه قدم هشت و نه این است که ما تلاشی در زمینه هماهنگی خود و جهان پیرامونمان داشته باشیم.جهانی که همیشه با آن جنگ می کردیم .ما با تهیه لیست خود و چگونگی نوع خسارت شروع به خانه تکانی کرده ایم.

 

حالا تکلیفمان چیست؟

 

قدم نهم ما را به وحشت می اندازد و اجازه حرکت را به ما نمی دهد و به همین خاطر ما از جبران خسارت عاطفی شروع می کنیم که شاید کم خرج ترین جبران خسارت برای ما خواهد بود.

برای بعضی از ما جبران خسارت عاطفی خیلی سخت تر از جبران سایر خسارت ها است .ما حاضر هستیم که در خیلی از جاه ها پول بپردازیم ولی از کسی بابت اشتباه خودمان عذرخواهی نکنیم. در حالی که رشد و تغییر ما در انتظار عملکرد ما می باشد تا درس فروتنی و تواضع را بیاموزد. اگر نتوانیم جبران خسارت عاطفی را انجام دهیم قطار بهبودی ما از حرکت باز می ایستد و ما را به گذشته بر می گرداند.

ما با قدرت نیروی برترمان ،خدای رحمان و مهربان آمادگی خود را برای  این گام اعلام می کنیم.

مهمترین بخش این گام این است که ما مسئولیت همه خطا های گذشه امان را می پذیریم و دیگر نیازی نیست که این خطا ها را به گردن این و آن بیاندازیم.

ما علاوه بر عذر خواهی سعی می کنیم که دیگر این نوع اعمال را انجام ندهیم.

 

در این قدم ما برای بعضی از جبران خسارت ها احتمال آن است که بخواهیم به شخص دیگری لطمه وارد کنیم.در بعضی از جبران خسارت ها ما بدهکار می شویم که در این حالت ما با مشورت گرفتن از راهنما رفتار درست را تشخیص خواهیم داد.

 

ما در این قدم به دنبال راهی می گردیم که بتوانیم جبران خسارت کلی از جهان اطرافمان را انجام دهیم.

 

چون ما در گذشته با مصرف سیگار آسیب به مردم در اجتماع در مسیر گذرشان در رستوران ها ،وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، آسانسور ها و دیگر مکان ها وارد نموده ایم و صدمات نامعلومی را به آنها زده ایم. به همین خاطر سعی می کنیم که به بعضی از بیمارستا نها و یا مطب پزشکان رفته و با پیام دادن به آنها دین خود را به مرور پرداخت نمایم.

در حقیقیت جبران خسارت کاری وقت گیر و طولانی خواهد بود که احتمال خسته شدن و سهل انگاری ما در این مسیر وجود دارد و مهم این است که ما باید سعی کنیم همیشه خود را در حال خود هوشیاری و جبران خسارت آنی قرار دهیم. ما باید روزانه این برنامه را تکرار و تمرین کنیم تا بتوانیم از انجام کارکرد این قدم هم پیروز و سربلند بیرون بیاییم.

در نهایت ما تلاشمان را برای بازگرداندن امنیت عاطفی و مادی و جنسی به کسانی که صدمه زده بودیم انجام می دهیم و در انجام این امر راسخ و استوار هستیم.

ما پس از جبران هر خسارت شروع به دیدن جهان در نوری تازه را می کنیم. ما می دانیم که این قدم ها از روی صحت و درستی بنا شده است و می خواهند به ما کمک بکنند.

 

ما با انجام رساندن این گام احساس آرامش و راحتی را براستی در خواهیم یافت و آن را لمس خواهیم نمود.

 

با آرزوی موفقیت برای شما

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

 

مطالب مرتبط: 

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام سوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام چهارم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام پنجم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام ششم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست