جایگزین های سیگار

جایگزین های سیگار چیست؟

 

امروزه بسیاری از افراد برای ترک سیگار خود به دنبال آسانترین راه برای آن می گردند و در این میان بسیاری روش جایگزین های سیگار را استفاده می کنند که افراد برای کاهش درد و رنج ناشی از ترک سیگار به آنها روی می آورند.

انواع الکترو اسموک ها،چسب های نیکوتین دار،آدامس های نیکوتین دار و یا اسپری های نیکوتینی راهی است که اکثر افراد به صورت خود درمانی و در بسیاری از مواقع به توصیه بعضی از پزشکان نا آشنا به این مقوله برای ترک سیگار استفاده می شود .استفاده از این جور جایگرین های سیگار متاسفانه شاید در دیدگاه اول چیز مناسب و مورد اطمینانی برای ترک سیگار باشد ولی تجربه و دانش نشان داده است که افرادی که از آنها برای ترک سیگار استفاده می کنند به ندرت موفق به ترک می شوند.

منفت یا ضرر جایگزین های سیگار

 

بسیاری از افراد فکر میکنند که به خاطر وابستگی جسمی که به نیکوتین دارند توانایی ترک آن را ندارند و به همین خاطر استفاده از جایگزن های سیگار را برای خود تجویز می کنند و این در حالی می باشد که وابستگی و اعتیاد به نیکوتین فقط ۳%از جسم ما را درگیر خود کرده است و ۹۷%اعتیاد افراد یک وابستگی ذهنی و روحی روانی می باشد و هیچ انسان عاقلی برای درمان بیماری ذهنی خود نمی تواند که از یک سری جایگرین ها استفاده نماید.

 

دلیل استفاده نکردن از جایگزین های سیگار

 

یکی از دلایل مهم برای استفاده نکردن از جایگزین های سیگار  این است که ما در حقیقت بیماری اعتیاد به نیکوتین خود را با مصرف نیکوتین نمی توانیم درمان بکنیم.مشکل اصلی ما اعتیادبه نیکوتین می باشد نه مصرف خود سیگار.

بسیاری از افراد استفاده از جایگرین را برای این انجام می دهند که فکر میکنند سیگار کشیدن یک عادت است و اگر فقط مدتی را سیگار خود را کنار بگذارند این عادت از سر آنها بیرون می رود.به همین جهت می باشد که حتی بسیاری از افراد بعد از کنار کذاشتن سیگار به مصرف قلیان و یا پیپ روی می آورند و این در حالی است که در ماهیت اصلی این مواد هیچ فرقی وجود ندارد و فقط نحوهه مصرف و استفاده در آنها متفاوت می باشد.

 

توجه داشته باشید که مشکل اصلی همه ما نیکوتین است و اگر ما چیزی را جایگزین سیگار خود بکنیم که داخل آن باز نیکوتین باشد واقعا هیچ کمکی به خود نکرده ایم و فقط درد و رنج نکشیدن سیگار را در خود طولانی تر می کنیم.

هیولای نیکوتینی که در ذهن ما جای گرفته است فقط و فقط با قطع مصرف سیگار از بین خواهد رفت و رساندن نیکوتین به هر نحوی چه با چسب و آدامس و اسپری و چه با تغییر نوع مصرف هیچ کمکی به ما نمی کند.

 

از هیچ جایگزینی برای ترک سیگار استفاده نکنید.رراهکارهای بدون مصرف هرگونه جایگرینی معمولا شما را راحتتر و سریعتر به رهایی از مصرف سیگار و نیکوتین سوق می دهند و در نهایت احساس رضایت بیشتری از خود خواهید داشت.