گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام دوم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

در گام دوم ما به این باور میرسیم که یک قدرت ما فوق می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

 

در گام اول ما به این باور رسیدیم که در برابر نیکوتین و قدرت او از اراده کافی برخوردار نیستیم و اقرار به ناتوانی و عجز خود نمودیم. برای خیلی از ما این اعتراف و اقرار بسیار سخت و دشوار بود.

ما به این باور رسیدیم که دیگر نمی توانیم وابستگی خود به سیگار را کنترل کنیم. نه با کمک دیگران و نه با قدرت اراده و یا علوم پزشکی، هیچ کدام در وضعیت ما تاثیر نداشت و برای ما مؤثر نبود و در نهایت با دلی شکست خورده و احساس بی لیاقتی خود را فردی بی عرضه فرض کردیم. در این هنگام از خودمان پرسیدیم که چرا وقتی دیگران می توانند سیگار را ترک کنند، من نمی توانم؟

 

ما در گام دوم بهبودی می توانیم پاسخ سؤالات خود را پیدا کنیم. بعد از اینکه ما اقرار به ناتوانی خود در برابر نیکوتین کردیم دریچه ای روشن از منبعی پر قدرت و نیرومند در ما پیدا می شود.

 

در این حالت در می یابیم که مشکل ما کمبود یک قدرت معنوی در زندگیمان بوده است. متوجه می شویم که می توانیم یک قدرت و یک نیروی برتر را جایگزین مناسبی برای عدم موفقیت هایمان کنیم.

افرادی که ارتباط روحانی مثبت و خوبی با نیروی برتر خود دارند و از عشق و محبت خداوند آگاه هستند، خداوند را به عنوان جایگزین و منبع امید خود انتخاب می کنند.

برای افرادی که رفتار و کرداری غیر اعتقادی در مورد مذهب پیدا کرده اند باور کردن یک قدرت برتر شاید کاری دشوار به نظر برسد. اما در نهایت ناگزیر هستیم یک انرژی مثبت را به عنوان نیروی برتر مان قبول کنیم.

بعضی از افراد نمی توانند بدون درک از وجودش به او اعتماد کنند. به باور رسیدن در این مورد فرایندی است که با منطق و استدلال نمی توان به آن رسید، چون ما در مقابل آن ابزاری به نام انکار را همراه خود داریم.

ما با عقاید و نظر های شخصیمان سعی به عقب انداختن بهبودی خود داریم. گام دوم یک مسیر تسلیم شدن محض است و در حقیقت یافتن یک نقطه اوج ایمان و خود را آماده می کنیم تا یک نیروی مافوق ما را در مسیر بهبودی حمایت و پشتیبانی کند.

ما در این گام این نکته را که یک قدرت مافوق می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند را مورد مطالعه و قضاوت قرار می دهیم.

 

ما همیشه خود را بعنوان یک فرد عاقل و آگاه می دانستیم. اما در گام دوم به این نکته می رسیم که کدام عقل سالم روزی ۲۰-۳۰-۴۰ بار و یا بیشتر در شبانه روز به کشیدن سیگار می پردازد و در می یابیم که هیچ عقل سالمی برای جسم و روح خود سمی مهلک و خطرناک را تجویز نمی کند.

اگر نگاهی به خود و عملکرد خود نسبت به مصرف سیگار بیاندازیم در می یابیم که چگونه با مصرف سیگار خود خطراتی را ایجاد کرده ایم، در نیمه شب خانه را برای تهیه سیگار ترک کردیم، گدایی کردن سیگار از این و آن، مصرف ته سیگار ها از خیابان ها یا سطل های زباله و یا خرید کردن بهترین مارک های سیگار در نهایت  با گذاشتن لوله بای پاس در گردن و یا بیماری هایی از قبیل خس خس، تنگی نفس، آمفیزم، آسم و یا موارد دیگر روبرو می شویم و با خودمان بسیار بد رفتار کردیم و عینا شاهد دیوانگی و جنون خود هستیم و ما این رفتار را بارها و بارها تکرار کرده ایم.

در نقطه ای با صداقت با خود اقرار می کنیم که کدام دیوانه ای چنین کاری را با خود می کند.

 

ما در این گام نمی خواهیم که خود را محکوم بکنیم، فقط می خواهیم این را دریابیم که ما نمی توانیم و نخواهیم توانست ولی کس دیگه ای هست که می تواند.

ما انسانها اگر برای برطرف کردن مشکلات خود به خودمان واگذار می شدیم بیچاره می شدیم. ما فقط بلدیم که به خود و یا دیگران صدمه بزنیم.

ما در این گام یاد می گیریم که از اراده شخصی خود دست بکشیم و خود را به یک قدرت ما فوق بسپاریم. وقتی به نقطه تسلیم می رسیم احساسی از امید در ما بوجود می آید. باید این را بدانید که ما به هیچ وجه تنها نیستیم و این باور در ما امیدی تازه، به زندگی عاری از نیکوتین ایجاد می کند.

آشنایی و اقرار به عجز خود در گام اول و نبود سلامت عقل در گام دوم و امید به داشتن یک نیروی برتر ما را آماده می کند تا وارد گام سوم بهبودی خود شویم.

به امید موفقیت و پیروزی شما

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

مطالب مرتبط:

 گام اول در بهبودی از مصرف سیگار چیست

 

گام اول در بهبودی ترک سیگار چیست

گام اول در بهبودی ترک سیگار چیست

گام اول در بهبودی ترک سیگار چیست

در گام اول ما باید اقرار کنیم که به سیگار و نیکوتین وابسته و در برابر او عاجز هستیم و دیگر قادر به اداره کردن زندگی خود بدون مصرف سیگار نیستیم.

در حقیقت شاید در نگاه اول این گام و این طرز فکر به نظر شما روشی عقلانی نباشد. اما احساسی در عمق وجود ما و در قلب و ذهن ما به ما می گوید که تو اسیر یک ماده مخدر قوی شده ای و برای اولین بار آگاه می شویم که نمی توانیم مصرف سیگارمان را کنترل کنیم.

اگر کمی واقع بین باشیم متوجه قدرت نیکوتین و ناتوانی خودمان در برابر کنترل مصرف و یا قطع مصرف خواهیم شد.

ما شاید در زندگی عادی خود به انجام کارهای مختلف اقرار کرده باشیم، اما این بار اقرار به ناتوانی در برابر مصرف سیگار و نیکوتین کاری بس سخت به نظر می رسد.

هر کدام از ما به دلایلی سیگار می کشیم و عاشق او هستیم. گمان می کنیم که عقل و هوش ما را باز می کند. به ما احساس بزرگی و اعتماد به نفس می دهد. به ما آرامش و لذت می دهد .استرس و اضطراب ما را کم می کند و تمرکز حواس ما را افزایش می دهد. اینها دلایل و توجیه و بهانه هایی است که ما می آوریم تا بتوانیم به کشیدن سیگار ادامه دهیم.

ولی در انتها متوجه می شویم که نیکوتین مانع پیشرفت و عملکرد مثبت ما می شود.

ترس از ابتلا به انواع بیماری ها، احساس بیزاری از خود، احساس شرم و گناه، ناراحتی های خانواده و دوستان، زندگی به عنوان یک فرد سیگاری را برایمان سخت کرده است.

حال از خود می پرسیم که چه باید کرد؟

بسیاری از ما ناآگاهانه به تغییر طرز مصرف خود روی می آوریم. یعنی سعی می کنیم که محدودیت هایی را برای خود در سر کار، داخل خانه و یا در مقابل فرزندانمان به اجرا در آوریم. اکثر ما از تغییر نوع سیگار خود گرفته تا جایگزین کردن آن با چیزهایی مثل پیپ و قلیان و یا استفاده از چوب سیگارهای فیلتر دار و یا کم کردن آن، نصفه خاموش کردن سیگار سعی در کنترل آن داریم. بعضی ها زمانی را برای مصرف خود تعیین می کنند و بعضی دیگر کشیدن سیگار را منوط به رخدادی.

اما واقعیت این است که هیچ کدام از این کارها فایده ای ندارد.

از روی ناچار بسیاری از سیگاری ها دست به دامان مشاوران، کارشناسان، پزشکان، روانپزشکان، طب سوزنی، هیپنوتیزم و یا انواع کتاب های خود یاری می شوند تا شاید روزنه ای را برای بهبودی خود پیدا کنند. گاهی اوقات برخی از افراد موفق به ترک سیگار می شوند ولی اکثر آنها نمی توانند پاکی خود را حفظ کنند.

انگار که هیچ چیز مؤثر نیست.

بسیاری از ما در این حالت ناامید و عصبانی می شویم. از بی ارادگی خودمان بدمان می آید و به خودمان توهین می کنیم.

ما با پذیرفتن اعتیاد خودمان وارد یک مرحله عملی می شویم .همان طور که یک معتاد به الکل قادر به کنترل و یا قطع مصرف خود نیست ما نیز وابستگی شدیدی به نیکوتین پیدا کرده ایم.

ما هر ۲۰ الی ۳۰ دقیقه مجبور به مصرف سیگار هستیم و با کشیدن آن خسارت های زیادی را به جسم خود و سرکوب احساسات خود و همین طور خسارت به خانواده  و دوستان و رفقا  وارد می کنیم و بی تفاوت به اعتیادمان ادامه می دهیم.

ما باید بپذیریم که در برابر اعتیاد و کنترل سیگار و نیکوتین قدرت و اراده کافی نداریم.

ما باید قبول کنیم که مصرف سیگار و نیکوتین چیزی بیش از یک عادت بد است.

آرام آرام در می یابیم که زندگیمان در اختیار ماده ای به نام نیکوتین است و خودمان هیچ نقشی در انجام امورات زندگیمان نداریم.

افرادی که وابسته به سیگار و نیکوتین هستند بدون آن توانایی خندیدن، گریستن، ابراز احساسات، خشم و ناراحتی و یا شرکت در جشن ها و مراسم تدفین، پول شمردن و گرفتن، معاشقه و روابط اجتماعی را ندارند. جنبه های مخرب مصرف سیگار و بیماری اعتیاد به مشکلات بزرگی تبدیل می شود که متوجه می شویم خسارت های جدی به جسم خود زده ایم.

ما وقت زیادی را برای مصرف سیگار خود خرج کرده ایم. ما به خیلی از مکان ها نرفته ایم و بسیاری از موقعیت های شغلی خوب را از دست داده ایم.

ما بدون اینکه جوانب پر خطر مصرف نیکوتین را مورد برسی قرار دهیم اعتیاد خود را پنهان و انکار می کنیم.

بسیاری از ما با اسپری زدن به خود و یا  داخل اتومبیل و خانه، شستشوی دهان و خوردن آدامس و این قبیل کارها سعی در مخفی کردن این وابستگی خود داریم.

بسیاری از ما به خاطر مصرف سیگار مجبور به گفتن دروغ به خود و خانواده و دوستان و آشنایان می شویم و گفتن این دروغ ها در تمام جوانب زندگی ما تاثیر منفی می گذارد.

گام اول در بهبودی ترک سیگار شامل پذیرش و اقرار به عجز و ناتوانی در برابر تمام مسائلی می شود که به صورت اختصار در این مقاله بیان شد.

امیدوارم که با ادامه دادن به گام های بعدی بهبودی، شما دوست عزیز موفق به ترک سیگار شوید.

دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی

بازنشستگی زمان مناسب برای ترک سیگار

بازنشستگی زمان مناسب برای ترک سیگار

در یک پژوهش که اخیراً در امریکا صورت گرفته است مشخص‌ شده که احتمال موفقیت ترک سیگار در افرادی که به‌ تازگی بازنشسته شده‌اند به ‌مراتب بیش از دیگران است.
این تحقیق اعلام می‌کند که افراد بازنشسته احتمال موفقیتشان در ترک سیگار حدود ۱۰% بیشتر نسبت به افراد شاغل می‌باشد.
این باور اشتباه که کشیدن سیگار موجب کاهش استرس و احساس لذت بیشتر در زندگی می‌شود را در افرادی که تازه بازنشسته شده‌اند باید تغییر داد.
کیفیت زندگی و میزان آرامش و لذت از آن، در افراد سیگاری به‌ مراتب پائین تر از افراد غیر سیگاری است.
معمولاً این گروه و دسته از افراد بازنشسته که سیگار مصرف می‌کنند جزوه یکی از مهم‌ترین دسته افرادی هستند که نیاز به کمک و همیاری برای ترک سیگار رادارند. به دلیل اینکه این افراد معمولاً سال‌های زیادی را مصرف‌کننده سیگار بوده‌اند و هم‌اکنون نیز به دلیل بالا رفتن سن و سال خود شاید در وضعیت مناسبی از نظر جسمی و یا روحی نباشند ادامه مصرف سیگار برای آن‌ها بسیار خطرناک خواهد بود.
معمولاً افرادی که بالای ۵۰ سالگی را تجربه می‌کنند مصرف سیگار و نیکوتین می‌تواند خسارت‌ها و آسیب‌های جدی‌تری را نسبت به دیگر گروه‌های سنی به آن‌ها وارد کند.
در این سال‌ها بدن به‌صورت خودکار به سمت تحلیل رفتن و ضعیف‌تر شدن می‌رود که افراد باید با تغذیه مناسب و ورزش و آرامش بتوانند برای خود یک زندگی ایده آل و مناسب را فراهم آورند.

حال شخصی که در چنین سال‌هایی سیگار مصرف می‌کند مطمئناً نمی‌تواند تغذیه مناسب داشته باشد و یا اینکه ورزش بکند و با توجه به آسیب‌های مستقیم و شدیدی که خود سیگار به ریه‌ها و یا قلب و عروق یک فرد وارد می‌کند ادامه مصرف می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
در یک تحقیق به‌عمل‌آمده مشخص‌شده است که اکثر افراد سیگاری بازنشسته حدود ۲۰ تا ۳۰ سال این کار را ادامه داده‌اند و معمولاً افرادی که این مقدار زمان مصرف‌کننده سیگار بوده‌اند در یک وضعیت مناسب برای ترک کردن سیگار می‌باشند.
اگر برای این گروه از افراد جامعه بتوان برنامه‌های تدوین‌ شده و مشخصی را آماده کرد می توان آگاهی آن‌ها را نسبت به مصرف سیگار و نیکوتین بالا برد و عواقب ادامه مصرف و فواید قطع مصرف را به آن‌ها اطلاع داد و این امر باعث می شود تا تعداد بسیار زیادی از این عزیزان سیگار خود را ترک کنند و یک زندگی بدون مصرف سیگار را تجربه نمایند و مطمئناً با یک روحیه عالی‌تر، شادتر، جسمی سالم‌تر و سرحال‌تر به دوران طلایی بازنشستگی خود وارد شوند.
یکی از مضرات سیگار که عموماً بسیار کم بیان‌شده است این است که افراد سیگاری به دلیل آسیبی که به سلول‌های مغزی خود براثر کشیدن سیگار وارد می‌کنند معمولاً از حافظه ضعیف‌تر و همین‌طور قدرت تمرکز و تفکر پائین تری نسبت به دیگر اعضای جامعه برخوردارند.
حال این عوارض و آسیب‌های جدی را که براثر مصرف سیگار به مغز وارد می‌شود، با بالا رفتن سن یک انسان که به‌ هر حال تغییراتی در حافظه و ذهن اشخاص صورت می‌گیرد تلفیق کنید، خواهید دید که اکثر افراد سیگاری کهن‌سال دارای بیماری فراموشی و یا گاهی آلزایمر می‌شوند.
یکی از راه‌های جلوگیری کردن از ابتلا به این نوع بیماری‌ها این است که افراد باید به ‌سرعت مصرف سیگار خود را قطع کنند تا آسیب بیشتری به ذهن آن‌ها وارد نشود.

زمان مناسب برای ترک سیگار
من واقعاً فکر می‌کنم که این قشر از جامعه که یک‌ عمر زندگی خود را با تلاش و پشتکار فراوان در یک کار مقدس گذرانده‌اند اینک نیاز به کمک و حمایت بیشتری نسبت به مشکلات خود دارند.
کمک به قطع مصرف سیگار و نیکوتین این افراد یکی از بهترین خدمت‌هایی است که می‌توان انجام داد.
مجموعه ترک طلایی سیگار با فراغ بال و با کمال افتخار آمادگی این را دارد تا برای این عزیزان دوره‌های آموزشی و یا مشاوره‌های خصوصی برگزار کند و در این زمینه کمکی را به هم‌وطنان خود برساند که این امر باعث خرسندی و شادکامی افراد و کارکنان مجموعه خواهد بود.
با آرزوی بهبودی و سلامتی برای همه شما
دوستدار شما: داریوش قاضی مرادی