۰۸ خرداد ۱۳۹۶

 
پکیج مجموعه ترک طلایی سیگار
پیام های الهی و انسانی چیست
کتاب معجزه ترک سیگار
ترک سیگار اورژانسی!

 

 اگر به دنبال موفق ترین روش طلایی ترک سیگار هستید.

این ویدئو را حتما ببینید تا با مجموعه بهبودی – ترک طلایی سیگار آشنا شوید!

گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست
 گام نهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست ما در گام نهم تصمیم می گیریم که به طور مستقیم در هر جا که امکان این وجود داشت از افرادی که به آنها خسارت وارد کرده ایم جبران خسارت ک...
بیشتر بخوانید

گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست
  گام هشتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست ما در این گام فهرستی از تمامی کسانی که به آنها خسارت زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از آنها شدیم. ما در گام های قبلی لی...
بیشتر بخوانید

گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست

گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست
گام هفتم در بهبودی از مصرف سیگار چیست؟ ما در گام هفتم از او می خواهیم که تمام کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند. بعد از تسکین از اقرار به عجز و ناتوانی خود در برابر نیکوتی...
بیشتر بخوانید